Kursy konwersacyjne!

Nowość!
Od bieżącego semestru nasz Instytut oferuje nowy kurs konwersacyjny przygotowujący do wyjazdu za granicę.
Kurs nastawiony jest przede wszystkim na rozwój słuchacza pod względem mówienia i słuchania, tak by mógł on swobodnie komunikować się w pracy czy życiu codziennym. Nie oznacza

to jednak, że zostaną pominięte tematy z gramatyki i pisania.Tematyka zajęć zostanie również ustalona z lektorem na pierwszym spotkaniu, tak aby dopasować ją do potrzeb Naszych Słuchaczy i żeby byli Oni w pełni zadowoleni z efektów  swojej nauki.

UWAGA – istnieje możliwość utworzenia grupy nawet przy dwóch
osobach!

Zadzwoń lub przyjdź i dowiedz się więcej…

Filed under: Leonardo