Atrakcje

Język obcy to nie tylko nauka słówek i reguł gramatycznych. Dlatego w uzupełnieniu zajęć czysto językowych proponujemy rozszerzenie wiedzy poprzez uczestnictwo w warsztatach z zakresu  kultury, kulinariów, obyczajów, filmu czy literatury innych krajów. Celem takich zajęć jest kształtowanie postawy otwartości, zrozumienia i akceptacji różnic kulturowych jak i likwidacja  uprzedzeń i stereotypów, by w ostateczności doprowadzić do zachowania tolerancji wobec różnorodności i odmienności innych krajów.

Prowadzący te zajęcia uwrażliwiają kursantów na podobieństwa i odrębności, pomagają przełamywać bariery spowodowane brakiem wiedzy, a co za tym idzie tematem do rozmów. Zdobyte umiejętności podczas tego rodzaju zajęć mają na celu ułatwienie wszelkiego typu kontaktów, które mogą zaważyć pozytywnie na rezultatach prowadzonych rozmów osobistych czy zawodowych .

Szczególnie polecamy warsztaty kulinarne, bo nie zrozumiemy obcokrajowców, jeśli nie spróbujemy ich jedzenia. Tu nie tylko się dowiecie jak nazywają się potrawy charakterystyczne dla danego regionu włącznie z ciekawostkami i anegdotami związanymi z ich powstaniem czy spożywaniem. Po  poznaniu słownictwa kulinarnego przyrządzamy i degustujemy je  razem.

Każdy język ma swój smak, ale nie ukrywamy, że w centrum naszej uwagi znajdą się dwie najbardziej lubiane i zarazem bliskie naszemu sercu kuchnie: francuska i włoska mając jednocześnie nadzieję, że poznanie języka kulinariów tych dwóch pięknych krajów da wam ochotę do rozszerzenia tej nauki do innych potrzeb czy sytuacji.

O szczegółach będą Państwo powiadomieni na bieżąco.