Dlaczego CELI?

CELI są powszechnie uznawanymi potwierdzeniami znajomości języka włoskiego i stanowią dokument Państwa Włoskiego.
Poziom Celi 3 poświadcza znajomość języka włoskiego konieczną by zapisać się na Uniwersytet we Włoszech.
Poziom Celi 5 DOC jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka niezbędną do nauczania w szkołach i podjęcia pracy w instytucjach państwowych.
Pobierz testy egzaminów Celi z ubiegłych lat.