Przygotuj się do CELI

Zapraszamy na kursy przygotowawcze do egzaminów!
Przyjdź, sprawdź swój poziom i zapisz się na jeden z proponowanych przez nas kursów:
– 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
– 1 raz w tygodniu (sobota) po 4 godziny lekcyjne
– 1 raz w tygodniu (piątek) po 3 godziny lekcyjne

Kurs przygotowawczy ma na celu usystematyzowanie i powtórzenie wiadomości, doskonalenie wszystkich czterech sprawności językowych oraz oswojenie z formą egzaminu.

Osoby zainteresowane zdawaniem CELI zachęcamy do udziału w kursach całorocznych.

Skrócony program kursów:

CELI 1

Komunikacja i leksyka Gramatyka
 • przedstawianie się, poznawanie osób;
 • opisywanie domu i mieszkania;
 • opis osób;
 • opowiadanie zdarzeń w czasach przeszłych;
 • podróżowanie, pytania o drogę;
 • opowiadanie o planach na przyszłość;
 • udzielanie rad i dawanie rozkazów;
 • w barze i w restauracji;
 • w sklepie spożywczym i odzieżowym;
 • włoskie święta i tradycje.
 • czasy i tryby: presente, passato prossimo, imperfetto, trapassato, futuro semplice i composto, condizionale semplice i composto, rozkazujący;
 • rodzajniki;
 • liczba mnoga rzeczowników i przymiotników;
 • preposizioni (przyimki);
 • zaimki dzierżawcze;
 • zaimki dopełnienia dalszego i bliższego.

CELI 2

Komunikacja i leksyka Gramatyka
 • szkoła i praca;
 • pieniądze;
 • podróże, hotele;
 • sport i zdrowy tryb życia;
 • sztuka;
 • listy formalne i nieformalne;
 • rozmowy o prace;
 • reklamacje;
 • przedstawianie swoich zainteresowań i hobby
 • czasy i tryby: congiuntivo presente i passato;
 • rokazujacy: forma grzecznościowa;
 • stopniowanie przymiotników i przysłówków;
 • pronomi combinati;
 • zaimki względne;
 • spójniki.

CELI 3

Komunikacja i leksyka Gramatyka
 • opowiadanie o wydarzeniach historycznych;
 • środowisko naturalne i ekologia;
 • nowe technologie;
 • sztuka;
 • problemy współczesnych Włoch.
 • czasy i tryby: passato remoto i trapassato remoto, congiuntivo imperfetto i trapassato;
 • okresy warunkowe;
 • strona bierna;
 • mowa zależna;
 • formy imiesłowowe.

CELI 4 , CELI 5

Komunikacja i leksyka Gramatyka
 • medycyna, zdrowie;
 • reklama;
 • problemy społeczne;
 • polityka i ekonomia;
 • streszczanie tekstów, konstruowanie dłuższych tekstów argumentacyjnych.
 • następstwo czasów;
 • słowotwórstwo (parole alterate);
 • synonimy, antonimy;
 • poprawianie błędów w tekście;
 • idiomy, parafrazy.

Bliższych informacji o kursach udziela sekretariat szkoły.

W siedzibie Instytutu można także sprawdzić swój poziom oraz skonsultować się z lektorem odnośnie zdawanego poziomu.