Poziomy CELI

Egzaminy CELI

Egzaminy CELI można zdawać na jednym z sześciu poziomów zaawansowania, zgodnych z Common European Framework określonym przez Radę Europy:

CELI Impatto – odpowiada poziomowi A1

CELI 1 – odpowiada poziomowi A2.     Pobierz pliki poprzednich egzaminów

CELI 2 – odpowiada poziomowi B1.      Pobierz pliki poprzednich egzaminów

CELI 3 – odpowiada poziomowi B2       Pobierz pliki poprzednich egzaminów

CELI 4– odpowiada poziomowi C1.      Pobierz pliki poprzednich egzaminów

CELI 5 – odpowiada poziomowi C2.     Pobierz pliki poprzednich egzaminów

Sprawdź swój poziom