Zapisy CELI

 

Do egzaminu CELI może przystąpić każdy.
Warunkiem zapisania się jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za egzamin.

Kod Centro di esame : 898

Najbliższa sesja: 23/06/2020

Zapisy przyjmujemy do 08/05/2020

Sesja się otwiera przy zapisie minimum 3 kandydatów 

Koszt egzaminu:

– dla osób zdających po raz pierwszy: 650 zł
– dla osób powtarzających jedną część egzaminu: 510 zł

Zastrzegamy sobie prawo zmiany ceny w przypadku zmian kursu euro.

Wpłaty

Wpłat prosimy dokonywać na nr konta bankowego: 
74 1910 1048 2606 3591 9374 0001
Pobierz formularz zapisu CELI wypełnij go i wyślij  mailem lub pocztą razem z dowodem wpłaty do:

Instytut Językowy LEONARDO
ul.Cechowa 23
43-300 Bielsko-Biała