Zapisy CELI

 

Do egzaminu CELI może przystąpić każdy.
Warunkiem zapisania się jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za egzamin.
Najbliższa sesja: 18/06/2018

Zapisy przyjmujemy do 20
/04/2018

Koszt egzaminu:

– dla osób zdających po raz pierwszy: 690 zł
– dla osób powtarzających jedną część egzaminu: 520 zł

Zastrzegamy sobie prawo zmiany ceny w przypadku zmian kursu euro.

Wpłaty

Wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe Deutsche Bank  o/Bielsko-Biała
nr konta : 74 1910 1048 2606 3591 9374 0001
Pobierz formularz zapisu CELI wypełnij go i wyslij razem z dowodem wpłaty do: Instytutu Językowego LEONARDO
ul.Cechowa 23
43-300 Bielsko-Biała