RODO

Szanowni Państwo,

poniższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Waszych danych osobowych.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Leonardo Alicja Rayzacher siedzibą w Bielsku-Białej na ul. Cechowej 23, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 549-204-86-46, Regon 241677368, zwany dalej Leonardo Alicja Rayzacher.

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

– podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,

– pracownicy firmy Leonardo Alicja Rayzacher uczestniczących w realizacji zlecenia.

3. Leonardo Alicja Rayzacher przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.
4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Leonardo Alicja Rayzacher w celu kontaktu względem skorzystania z usług.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Leonardo Alicja Rayzacher
– podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
– podmiotom, którym Leonardo Alicja Rayzacher. powierzył wykonywanie czynności przetwarzanie danych osobowych, np. firmom kurierskim, kancelarii księgowej.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres bezterminowy.
8. W związku z przetwarzaniem przez Leonardo Alicja Rayzacher Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w ramach obowiązujących przepisów,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych do innego Administratora,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Podanie danych jest dobrowolne.

11. W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody prosimy o wysyłanie do Administratora Danych Osobowych drogą elektroniczną na ten adres e-mail lub drogą pocztową na adres Firmy Leonardo Alicja Rayzacher a wszystkie Państwa dane zostaną usunięte z Naszej bazy danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Brak odpowiedzi równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Nas korespondencji zgodnie z wytycznymi RODO.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla Nas bardzo ważne.

Dziękujemy, że jesteście Państwo z Nami.