Angielski

Hello!

O znaczeniu języka angielskiego nie musimy nikogo przekonywać. Jego ogromna popularność wciąż rośnie i miliard ludzi mówiących tym językiem może bez problemu porozumieć się w wielu krajach na całym świecie. Angielski zdominował współczesną naukę w większości dziedzin, jak też międzynarodowy biznes, informatykę itd.
Czy chcemy tego, czy nie język angielski nas OTACZA ze wszystkich stron.

Słuchamy piosenek w tym języku, większość filmów powstaje właśnie w angielskim i taki codzienny, nawet mimowolny kontakt sprawia, że język ten stosunkowo łatwo „wchodzi” nam do głowy. Konstrukcja angielskiego zaraz po rozpoczęciu nauki układa się w jeden jasny obraz. Niewiele zajęć potrzeba, aby się przekonać, że jest to język czarujący i pełen życia.

W nauczaniu języka angielskiego posługujemy się metodą komunikatywną, opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.

W trakcie zajęć lektorzy:

  • organizują gry i zabawy komunikacyjne, stosując różnorodne ćwiczenia podczas których ćwiczą rozmowy w obcym języku;
  • przeprowadzają również improwizacje, sytuacje, korygując błędy słuchaczy;
  • skupiają się na ćwiczeniu wszystkich czterech sprawności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie);
  • kładą największy nacisk na komunikację werbalną w każdej sytuacji: ogólnej, biznesowej, specjalistycznej;
  • stosują różnorodne ćwiczenia, zachęcają słuchaczy do spontaniczności i kreatywności podczas zajęć.

Przygotowania do egzaminów:

  • FCE
  • CAE
  • CPE

Interesujące fakty o języku angielskim o których mogłeś nie wiedzieć:

1.Najdłuższym jednosylabowym wyrazem jest „screeched”.

2. To co w Anglii nazywane jest „French kiss” w Francji nazywa się „English kiss”.

3. Jedno z praw w stanie Illinois mówi, że mówienie w języku angielskim jest przestępstwem. Oficjalnym językiem jest „amerykański” („American”).

4. Słownik języka angielskiego zbudowany jest z ponad 800 tysięcy terminów a udowodniono, że tylko 6 tysięcy z nich jest używanych obecnie na co dzień.

5. Szacuje się, że językiem angielskim posługuje się obecnie 1,5 miliardów ludzi.

6. Fraza „zasada kciuka” („rule of thumb”) wywodzi się ze staroangielskiego prawa, które mówiło, że mąż nie może bić swojej żony niczym szerszym niż jego własny kciuk.

7. „Good bye” pochodzi od zwrotu „God be with you” (niech Bóg będzie z Tobą). Wyraz „Bye” jest używany zarówno w języku angielskim jaki hiszpańskim gdzie znaczy to samo.

8. Angielski wyraz „four” (cztery) jest jedynym zapisem cyfry, który ma tyle samo liter ile wynosi jego wartość.

9. Nazwy wszystkich kontynentów zaczynają się i kończą tą samą literą, np. „Europe”, „Africa”, „Asia”

10. Najdłuższym słowem, które nie jest terminem medycznym jest wyraz „floccinaucinihilipilification”, który oznacza jednorazowy akt lub zwyczajową skłonność do uznawania czegoś za bezwartościowe.