Niemiecki

Guten Tag !

Język niemiecki należy do zachodniej grupy języków germańskich. Posługuje się nim 90 milionów mieszkańców Niemiec, Austrii, części Szwajcarii, Luksemburga i Lichtensteinu. Do rozwoju tego języka przyczyniła się niewątpliwie silna ekonomicznie pozycja tych krajów a zwłaszcza Niemiec, z którymi Polska utrzymuje liczne kontakty handlowe.
Dla ludzi interesu motywacją do nauki niemieckiego jest świadomość osiągnięcia lepszych rezultatów podczas rozmów biznesowych i pozabiznesowych z partnerami mówiącymi tym językiem.
Zamożni turyści zza Odry są najliczniej reprezentowaną grupą turystów w naszym kraju, jeśli więc zamierzacie pracować w turystyce, w hotelarstwie albo nawet w placówkach leczniczych język niemiecki jest bardzo dobrym wyborem.
Niemcy mają otworzyć w roku 2012 rynek pracy dla Polaków co wobec wysokich zarobków i bliskości geograficznej stanowi inną ważną motywację do nauki tego języka.
Aktualnie język niemiecki znajduje się europejskich szkołach na trzecim miejscu, po angielskim i francuskim. W UE tylko 16% mieszkańców posługuje się angielskim jako językiem ojczystym, podczas gdy niemiecki jest językiem dla 24 % tychże mieszkańców.
Jeśli te sensowne powody was nie przekonują, to podam jeszcze jeden: niezrozumienie tekstów niemieckojęzyjecznych wykonawców takich jak Xavier Naidoo, die Toten Hosen, Tic Tac Toe jest już dzisiaj chyba obciachem.

Instytut kultury i sztuki „Sprachenatelier“ w Berlinie