Poziomy

Certyfikaty i poziomy CEFR
(Common European Framework of Reference for languages)

Poziom Francuski Angielski Włoski Hiszpański Niemiecki
C2 * DALF C2 CPE CELI 5 DELE superior DSH 3
C1 DALF C1 CAE CELI 4 DSH 2
B2 DELF B2 FCE CELI 3 DELE intermedio DSH 1
B1 DELF B1 PET CELI 2 DELE inicial ZD
A2 DELF A2 KET CELI 1 SD 2
A1 DELF A1 CELI – Impatto DELE A1 SD 1

* Kliknij na nazwę poziomu dla poszczególnych języków, aby dowiedzieć się więcej