Ciekawe powiedzenia które warto znać posługując się językiem angielskim!


Kawałek ciasta – a piece of cake

Jeśli coś jest bardzo łatwe, możesz powiedzieć po angielsku, że jest to kawałek ciasta – it’s a piece of cake. Czy zdałeś egzamin – Did you pass the exam? Tak, to był kawałek ciasta – Yes, it was a piece of cake. Podobnie możesz powiedzieć: To jest łatwe jak placek – It’s as easy as pie.

Actually nie znaczy Aktualnie

Polskie słowo aktualnie to po angielsku currently, a nie actually. Słowo actually znaczy właściwie, prawdę mówiąc. Aktualnie pracuję w kasynie. Currently I work in a casino. Lubię tam pracować, właściwie, to moja wymarzona praca. I like working there. Actually, it’s my dream job.

Śpi jak kłoda – sleeps like a log

Kłoda to po angielsku log, a jeśli ktoś bardzo mocno śpi, powiesz on śpi jak kłoda, he sleeps like a log. Burza obudziła wszystkich oprócz Jacka. On śpi jak kłoda. The storm woke up everyone except Jacek. He sleeps like a log.

Piskliwie czysty – squeaky clean

Piszczeć to po angielsku squeak, a żeby opisać coś super czystego powiesz piskliwie czyste – squeaky clean. Okna mojej sąsiadki są piskliwie czyste – My neighbor’s windows are squeaky clean. On ma piskliwie czystą reputację — He has a squeaky clean reputation.

Napisz komentarz