Jak efektywnie nauczyć małe dziecko języka?

Najszybciej dziecko uczy się języka, gdy jest nim otoczone, dlatego dzieci, które wyjechały nawet na krótko za granicę, rozumieją i mówią bardzo sprawnie w obcym języku. Nie wszyscy rodzice mają możliwości i fundusze, aby stworzyć taką możliwość.  Inną ciekawą propozycją są szkoły językowe, gdzie cały czas zajęcia prowadzone są w obcym języku. Możliwości językowych jest bardzo dużo, możemy nauczyć dziecko: angielskiego, włoskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, jak również coraz częściej wybieranych języków takich jak japoński czy portugalski. Oczywiście trzeba się zastanowić, czy dziecko jest przygotowane na wejście w tak zupełnie nowe środowisko, ale w większości wypadków kwestie językowe są tutaj całkowicie drugorzędne. Ważne żeby dziecko dobrze czuło się w szkole językowej, gdzie lektorzy dokonają w tym kierunku wszelkich starań.

Najlepsza metoda nauki – czyli jak uczyć?

Tak naprawdę chodzi o otaczanie dziecka językiem obcym. Językoznawcy używają określenia „zanurzenie w języku”. Maluch powinien mieć możliwość słuchania całych zdań i wypowiedzi. Nie można ograniczać się tylko do pojedynczych wyrazów. Język obcy nie może też być przerywany co chwila językiem ojczystym – czas przeznaczony na język obcy ma być w 100 proc. nim wypełniony. Tłumaczenie wyrazów na język ojczysty w przypadku niemowlęcia może utrudnić naturalne przyswajanie nowego języka. Zamiast budować dwie drogi w mózgu, osobną na każdy język, dziecko wytworzy tylko jedną – tę, z której korzystać będzie, mówiąc językiem ojczystym. Innymi słowy, dziecko przyzwyczai się do tłumaczenia i zamiast mówić naturalnie, będzie zawsze transformowało zdania z języka ojczystego na obcy. Takie uczenie się ma dwie wady: trwa dłużej i wiąże się z błędami i sztucznością (np. kalki językowe).

Im wcześniej zaczniemy uczyć dziecko, tym łatwiej będzie zarówno nam, jak i dziecku. Najlepszym dowodem na to jest tempo, w jakim malec opanowuje język ojczysty. Ucząc się przez 3–4 lata, włada po mistrzowsku językiem, którym był otoczony.

Napisz komentarz