Nowe możliwości dla zagranicznych studentów w WB

 

Obecnie zagranicznych studentów w Wielkiej Brytanii jest coraz więcej, ponieważ znają oni lepiej język angielski niż rodowici Brytyjczycy. W całej Europie podczas nauki języka obcego nie używa się skrótów i zwrotów charakterystycznych dla miejscowych slangów, kolokwializmów, dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że przez zaniedbania w mowie ojczystej, w tym roku zabraknie miejsc na studiach dla nawet 200 tys. Brytyjczyków. Z tego względu zagraniczni studenci uczą się więcej i dokładniej. Muszą opanować przynajmniej dwa języki obce oraz dodatkowo materiały z różnych dziedzin, dlatego Brytyjczycy przegrywają walkę o miejsca w szkołach wyższych. Młodzież we Francji i Niemczech czy Austrii uczy się francuskiego i niemieckiego, nawet jeśli w domu mówią dialektami. To pokazuje jak ważna jest nauka języków obcych oraz jak wielkie dają nam możliwości, aby porozumiewać się bez przeszkód za granicą. Dzięki językom, których można się nauczyć w naszym Instytucie takich jak angielski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, francuski, hiszpański oraz japoński nie tylko uczniowie, ale każdy nie będzie miał oporów przed rozmową za granicą i poznaniem innych kultur.

Napisz komentarz