Lektorzy

Wybrani przez nas lektorzy to przede wszystkim dobrze wykształceni specjaliści w swoich językach.

Na początkowym etapie nauki są to świetnie wykwalifikowani lektorzy polscy, którzy najlepiej znając specyfikę obu języków: polskiego i obcego potrafią najtrafniej wskazać podobieństwa i różnice, a zarazem przewidzieć z czym kursanci mogą mieć problemy. Na wyższych poziomach nauki jak również na kursach konwersacyjnych współpracujemy z lektorami zagranicznymi. Ale wyznajemy zasadę, ze dobry lektor, to efektywny lektor, niezależnie od narodowości, wieku, poglądów. W tym zawodzie liczy się przede wszystkim entuzjazm i pasja, zaangażowanie i umiejętność stworzenia odpowiedniej atmosfery sprzyjającej nauce.

Dążąc do doskonałości nie zapominamy o idei uczenia się przez całe życie. Dlatego nasi lektorzy stale doskonalą swój warsztat poprzez udział w szkoleniach, konferencjach itd. Przywiązujemy szczególną uwagę do cech osobowościowych kadry nauczycielskiej jak również kadry administracyjnej tak by panowała przyjazna, życzliwa, wręcz domowa atmosfera co powinno się przekładać na dobre wyniki w nauce. Praca naszych lektorów poddawana jest Państwa ocenie poprzez regularne przeprowadzanie ankiet. Dzięki informacji zwrotnej otrzymujemy od was cenne uwagi, z których wyciągamy wnioski. Oczywiście w każdym momencie jesteśmy do dyspozycji i otwarci na wasze sugestie.

Napisz komentarz