Metody nauczania

Nasze bogate doświadczenie utwierdza nas w przekonaniu, że nie ma jednej cudownej metody nauki.
Osiągnięcia współczesnej dydaktyki pozwalają na zindywidualizowane podejście do nauki języków obcych.
Dostępność różnych form i narzędzi do nauki sprawia, że każdy może dobrać sobie takie elementy kursu językowego, które mu najbardziej odpowiadają, przyniosą oczekiwane efekty, nie zniechęcą, a wprost przeciwnie zmotywują do nauki.

Proponujemy autorski program naszego instytutu polegający na połączeniu różnych metod. Od tych tradycyjnych aż do tych najnowszych, opartych o prace z komputerem i Internetem. Oczywiście stawiamy na metodę komunikatywną, ale nauka języka to nie tylko nauka mówienia , ale również nauka czytania , rozumienia ze słuchu jak i znajomość zasad gramatycznych niezbędnych do budowania poprawnych wypowiedzi. Nasz autorski program obejmuje więc kompleksowe nauczanie, a zastosowanie tylko jedynej metody byłoby ograniczeniem dla wszechstronnego rozwoju słuchaczy naszych kursów.

Uczymy, ale też wymagamy poprzez obowiązkowe prace domowe, systematyczne powtarzanie materiału, sprawdziany i testy. Bo należy pamiętać, ze żadne nowoczesne rozwiązania, najmodniejsze kursy i uznawane za najskuteczniejsze metody nauki , czy najlepsza kadra nauczycielska nie sprawi, ze język obcy będzie można opanować bez wysiłku i w krótkim okresie czasu. Bez silnej motywacji, systematyczności i sumienności ze strony naszych słuchaczy nic nie zdziałamy.
Liczymy więc na was. Razem będzie łatwiej.

Jeśli mimo tego nie będziecie zadowoleni z waszych postępów, kurs strategii nauczania „ uczyć się, aby się nauczyć ” ( bezpłatny) z naszym metodykiem jest do waszej dyspozycji.

Napisz komentarz