Oferta dla firm

Zajęcia prowadzimy na terenie firm, w siedzibie naszej szkoły lub w prywatnych miejscach zamieszkania klientów. Dobieramy intensywność oraz rodzaj zajęć do wymagań klienta. Przed przystąpieniem do nauki oferujemy testy ustne i pisemne sprawdzające poziom osób szkolonych. Na prośbę pracodawcy sporządzamy raporty dotyczące postępów nauczania. Zaletą naszych kursów jest fakt, iż łącza one w integralną całość rozwój ogólnej sprawności językowej z uwzględnieniem specyfiki posługiwania się językiem w kontaktach zawodowych z cudzoziemcami w kraju czy zagranicą.

Tak zwany „business connect” obejmuje słownictwo i struktury językowe w zakresie:

  • umiejętności wypełniania formularzy
  • prowadzenia korespondencji firmowej
  • formułowania zamówień na różne produkty czy towary
  • zdolności do wydawania poleceń
  • umiejętności prowadzenia rozmów biznesowych
  • łatwości w sporządzaniu i rozumieniu ofert
  • struktur językowych  specyficznych dla danej branży
  • umiejętności  prowadzenia rozmów towarzyskich w kontekstach pozabiznesowych niezbędnej do uzyskania sukcesów w życiu zawodowym.

Termin, sposób i miejsce wykonywania usługi ustalamy bezpośrednio miedzy stronami. Liczba uczestników do uzgodnienia. Ceny do negocjacji.
Dla firm oferujemy także tłumaczenia pisemne zwykłe, wysokospecjalistyczne i przysięgłe jak również tłumaczenia ustne symultaniczne i kabinowe.