Tłumaczenia

Biuro tłumaczeń LEONARDO oferuje tłumaczenie pisemne ogólne, specjalistyczne i przysięgłe oraz weryfikację tłumaczeń.

Tłumaczenia ogólne obejmują teksty o tematyce ogólnej, np. listy, strony www, ogólne oferty handlowe, Cv, listy motywacyjne itp. Strona obliczeniowa tłumaczenia ogólnego to 1500 znaków (ze spacjami)
Tłumaczenia specjalistyczne obejmują teksty zawierające terminologię fachową z różnych dziedzin wymagające podczas tłumaczenia dodatkowej dokumentacji oraz konsultacji specjalisty. Strona obliczeniowa tłumaczenia specjalistycznego to 1500 znaków (ze spacjami)
Tłumaczenia przysięgłe to tłumaczenia np. dokumentów, świadectw czy aktów prawnych wymagających uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego, zgodnie z ustawą (Dz.U. 06.107.722), to 1125 znaków (ze spacjami)
Wszystkie rodzaje tłumaczeń wykonywane są w trybie standardowym, pilnym lub ekspresowym.
W trybie standardowym objętość tłumaczenia w przeliczeniu na jeden dzień roboczy (nie licząc dnia otrzymania tekstu) wynosi 5 stron
W trybie pilnym objętość tłumaczenia w przeliczeniu na jeden dzień roboczy (nie licząc dnia otrzymania tekstu) wynosi 6-9 stron. Za tłumaczenie w trybie pilnym dolicza się 40% stawki zasadniczej
W trybie ekspresowym objętość tłumaczenia w przeliczeniu na jeden dzień roboczy( nie licząc dnia otrzymania tekstu) wynosi powyżej 9 stron tekstu.Za tłumaczenie ekspresowe uważa się także tłumaczenie z dnia na dzień tekstu o objętości do 6 stron obliczeniowych. Za tłumaczenie w trybie ekspresowym dolicza się 50% stawki zasadniczej. Stawka za weryfikację tłumaczenia przez drugiego tłumacza wynosi 50% stawki za tłumaczenie na dany język. Wszystkie rodzaje tłumaczeń wykonujemy zawsze z należną starannością i z zachowaniem oryginalnego układu graficznego pierwotnego tekstu.
Tłumaczenia uwierzytelnione dostarczane są w formie papierowej. Każde tłumaczenie przysięgłe objęte jest klauzulą poufności, co oznaczy, że poza tłumaczem i pracownikami biura nikt nie ma do nich dostępu. Kopia tłumaczenia przysięgłego stanowi także dokument i dlatego za każdą pobierana jest zwyczajowo opłata w wysokości 10% tłumaczenia.
Tłumaczenie przysięgłe zawsze opatrzone jest notą tłumacza przysięgłego, poświadczającą zgodność tłumaczenia z oryginałem. Pozostałe rodzaje tłumaczeń dostarczamy w formie elektronicznej – w uzgodnionym ze zleceniodawcą formacie lub w formie wydruku.

cennik tłumaczeń